FTU WTO Chairs

DỰ ÁN WTO CHAIRS GIAI ĐOẠN 3


FTU WTO CHAIRS Dự án WTO Chairs Dự án WTO Chairs được đưa ra vào năm 2010, với mục đích nâng cao kiến thức và hiểu biết về hệ thống thương mại giữa các học giả và các nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển thông qua các hoạt động xây […]

Read more

Hội thảo: Nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các cam kết WTO và hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ngày 27/08/2022


Vào ngày 27 tháng 08 năm 2022, tại Quảng Ninh, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các cam kết WTO và hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. […]

Read more

Lễ khởi động Chương trình WTO Chairs tại trường Đại học Ngoại thương


Là đại diện duy nhất của Việt Nam, vượt qua 126 cơ sở giáo dục của 54 nước thành viên trên thế giới, trường ĐH Ngoại thương đã trở thành 1 trong 17 cơ sở giáo dục giành quyền tham gia “WTO Chairs Programme” (WCP) giai đoạn 3. Nhằm đánh dấu sự kiện quan trọng […]

Read more

Thư mời tham dự Hội thảo: “Nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các cam kết WTO và FTA thế hệ mới”


Việt Nam đang chủ động tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình hội nhập kinh tế, không chỉ trong khuôn khổ các thể chế đa phương như WTO mà cả các thể chế song phương và khu vực khác, đặc biệt trong số đó là các hiệp định thương mại tự do (FTA) […]

Read more